Menighedsrådet i Timotheuskirken

Menighedsrådet har på  mødet den 12. november 2019 konstitueret sig, og ser nu således ud:

 

Mette Gry Münchow
formand og kontaktperson

40569089 mette@munchow.net

 

Vibeke Stilling Dinesen
Næstformand

 

Knud Sørensen
kasserer

  Hans-Jørgen Lykkeboe
Kirkeværge
 
Else Ryhl Winge  

Kate Sørensen

 

Karen Lumholt

  Mette Thing Baltzar
 

Birgit Dorothea Lerstrup

 

Troels Laurell

   
Lone Lykkeboe    

 

Stedfortræderne er:

Jane Søgård Hansen 

Katrine Kruse Münchow

Desuden kirkens tre præster:

Jesper Engholm

Margrethe Tranberg

Pernille Vinge Karlsson