24 JUN

Morgensang

Dato: 
Onsdag d. 24. juni 2020, kl. 08:20

Christen Bergs Allé 5, 2500 Valby

24 JUN

Andagt i Værestedet v. Pernille Vinge Karlsson

Dato: 
Onsdag d. 24. juni 2020, Kl. 15:30 til kl. 16:30

Valby Langgade 122, 2500 Valby

24 JUN

Læsegruppe

Dato: 
Onsdag d. 24. juni 2020, kl. 16:00

Timotheuskirken

24 JUN

Oktoberkoret

Dato: 
Onsdag d. 24. juni 2020, kl. 19:30

Christen Bergs Allé 5, 2500 Valby

25 JUN

Madklubben G/O United

Dato: 
Torsdag d. 25. juni 2020, kl. 17:00

Christen Bergs Allé 5, 2500 Valby

27 JUN

AA

Dato: 
Lørdag d. 27. juni 2020, Kl. 09:00 til kl. 11:00

Christen Bergs Allé 5, 2500 Valby

28 JUN

Gudstjeneste v. Ingrid Gadager Jørgensen

Dato: 
Søndag d. 28. juni 2020, kl. 10:30

Christen Bergs Allé 5, 2500 Valby

Ingrid Gadager Jørgensen

29 JUN

De grønne pigespejdere

Dato: 
Mandag d. 29. juni 2020, kl. 16:45

Christen Bergs Allé 5, 2500 Valby

01 JUL

Morgensang

Dato: 
Onsdag d. 1. juli 2020, kl. 08:20

Christen Bergs Allé 5, 2500 Valby

05 JUL

Gudstjeneste v. Trine Amalie Fog Christiansen

Dato: 
Søndag d. 5. juli 2020, kl. 10:30

Christen Bergs Allé 5, 2500 Valby

Trine Amalie Fog Christiansen