Menighedsrådsmøder i 2020:

Tirsdag d. 14. januar kl. 19.00

Tirsdag d. 18. februar kl. 19.00 - Liturgidag

Tirsdag d. 10. marts kl. 19.00

Tirsdag d. 19. maj kl. 19.00

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 - Valgforsamling

Tirsdag d. 22. september kl. 19.00

Tirsdag d. 10. november kl. 19.00

Alle menighedsrådsmøder afholdes i kirkens lokaler og er offentlige.