Minikonfirmand kan man blive, hvis man går i 3. klasse og har lyst til at lære sin kirke at kende. 

Målet med minikonfirmandforløbene er, at børnene skal lære kirken at kende som deres. De skal se, hvad der sker inde i det store hus, og vi håber at kunne give dem en følelse af ejerskab over kirken: De skal føle sig velkomne og hjemme i deres kirke!

Det gør vi først og fremmest ved at være i kirken, bruge kirken som vores rum til leg, fortællinger, sang og andre sjove aktiviteter. Vi går på opdagelse i kirken og i de traditioner, der er i kirken, vi genfortæller historierne i et sprog, som børn kan forstå, og vi laver aktiviteter, som hjælper med at huske og forstå det, som er svært.

Vi introducerer børnene for gudstjenesterne ved, at de selv er med til at lave dem. De skriver bønner, laver drama over bibelhistorierne og vælger sange, vi skal synge.

Man behøver ikke at være døbt for at være med – alle er velkomne, og det er selvfølgelig gratis at deltage.

Det er sognepræst Hanne Lise Rosenberg der leder minikonfirmandforløbet og du er selvfølgelig velkommen til at skrive eller ringe for at høre mere:

Hanne: hlr@km.dk, tlf. 36 17 78 27

Det foregår både i Timotheuskirken og Jesuskirken, efter en plan, som alle får ved tilmeldingen.

Vi starter nyt hold i januar 2021. 
Minikonfirmand undervisningen er om onsdagen fra 14.45 til 16.45 og løber fra januar til midt/sidst i marts.
Sidste mødedag er der afslutningsgudstjeneste for familien.

Tilmeldingen åbner til efteråret

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte kirkekontoret på telefon 29 13 25 65 eller timotheus.sogn@km.dk.

Tilmelding foregår ved formularne herunder