Valby Y’s Men’s Club er en del af den internationale bevægelse, som startede i USA i 1922 og er tilsluttet YMCA (KFUM). I dag er der Y’s Men’s klubber over hele verden.

Aktiviteter i Valby:

Klubmedlemmerne og andre interesserede mødes anden og fjerde torsdag i måneden i Timotheuskirkens dagligstue kl. 18.30. Vi spiser sammen og hører nyt fra andre Y’s Men’s i Danmark og internationalt. Ofte hører vi et aktuelt foredrag af en gæstetaler.

Aftenen slutter kl. 21 med oplæsning af søndagens tekst.

Sæsonen går fra sidst i august til midt i juni

Vi deler kirkeblade ud i Herstedøster sogn som pengerejsningsaktivitet. Uddeling af pengegaver er både til lokalt børne- og ungdomsarbejde, Valby Værested og internationale projecter.

Kontaktperson:
Rosa Væggemose
Kongelysvej 87, 2640 Hedehusene
Mobil. 24 25 29 49
e-mail: rosa.vaeggemose@gmail.com
Se også mere på www.valby.ysmen.dk